MVO-verklaring

Van der Valk Hotel Eindhoven voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu-en/of sociaal keurmerk.