Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl

Onze huisregels

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

 • Tijdens het inchecken dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 • Op verzoek van het beveiligingspersoneel, dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs heeft tot gevolg dat de toegang kan worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan om in en rondom het hotel overmatig alcohol te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om in en rondom het hotel prostitutie of escortservices aan
  te bieden.
 • Verdovende middelen (softdrugs, harddrugs en lachgas) zijn in en rondom het hotel ten strengste verboden.
 • Er wordt van u verwacht dat uw gedrag niet hinderlijk is en u de rust van onze gasten respecteert.
 • Wij accepteren geen diefstal, vernielingen, bedreigingen en/of geweld.
 • Er kunnen (foto-)opnames worden gemaakt. Bij binnenkomst geeft u hiervoor stilzwijgend toestemming.
 • Als u in strijd met onze huisregels handelt, kan u de toegang worden geweigerd, u kunt worden verwijderd, of worden overgedragen aan de politie.
 • De aanwijzingen van personeel en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijden te worden opgevolgd.
 • In geval van onregelmatigheden zoals calamiteiten en overtredingen van de huisregels, zijn onze (beveiligings)medewerkers bevoegd om zonder voorafgaande toestemming de hotelkamers te betreden.