BRAINPORT CONVENTION AGENCY: EEN NETWERK VAN BELANGHEBBENDEN

Het Elysion Convention Center begrijpt de kracht van de regio. Wij investeren in een netwerk van stakeholders om de positie van de stad en Brainport als aantrekkelijke congreslocatie verder te versterken en om ervoor te zorgen dat internationale organisaties kiezen voor deze regio met de stad als front en centre. Het is niet voldoende om alleen een state-of-the-art Convention Center te ontwikkelen. Het Elysion Convention Center is van mening dat een toegewijd 'Brainport Convention Agency' een essentiële speler is in het toekomstige succes van de stad als 'convention destination'.

Het Elysion Convention Center zou daarin één van de locaties zijn, maar het verdient de voorkeur om alle aantrekkelijke locaties (Klokgebouw, TU/e, Muziekgebouw, Philips Stadion) te clusteren tot één. Binnen deze samenwerking zullen andere hotels een stem hebben, maar ook de multinationals, de gemeente, Eindhoven365 en subregionale samenwerkingsverbanden als Brabant Convention Bureau, Visit Brabant en het NBTC. Deze organisatie benadert actief interne congres- en evenementenorganisaties, maakt bidbooks en houdt contact met de markt. Het "Brainport Convention Agency" is een onafhankelijk publiek-privaat samenwerkingsverband.