TELEPRESENCE & ROBOTICA

Van der Valk Hotel Eindhoven is vooruitstrevend als het gaat om nieuwe technologieën. Zo onderzoeken we de praktische toepasbaarheid van robotica in samenwerking met No1 Robotics uit Best. De SmartServant robot beweegt zich tussen de flexwerkplekken met koffie en snacks. Het is niet de bedoeling om personeel te vervangen, maar om de efficiency op bepaalde werkplekken te vergroten. Voorbeelden zijn het bezorgen van roomservice of het opnieuw bevoorraden van linnengoed vanuit de hoofdlinnenkamers naar de housekeeping.

In het Elysion Convention Center gaan we werken met de Telepresence Robot. Telepresence verwijst naar een aantal technologieën die iemand het gevoel geven ergens anders aanwezig te zijn dan waar hij zich feitelijk bevindt, door middel van telerobotica. Telepresence prikkelt de zintuigen van de gebruiker en geeft hem het gevoel op een andere locatie te zijn. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de locatie op afstand te beïnvloeden. In dit specifieke geval kunnen posities, bewegingen, handelingen en stemmen van gebruikers worden geregistreerd, verzonden en gekopieerd naar de verre locatie om het effect tot stand te brengen. Het is mogelijk informatie uit te wisselen tussen de gebruiker en de locatie op afstand.

WA populaire toepassing is te vinden in telepresence-videoconferencing, het hoogste niveau van videobellen tot nu toe. Telepresence via video zorgt voor een grotere technische verfijning en een betere uniformiteit tussen beeld en geluid in vergelijking met het gebruik van traditionele videoconferentie-instrumenten. De technische vooruitgang op het gebied van mobiele samenwerking heeft de mogelijkheden van videoconferenties uitgebreid van het directiekantoor/vergaderzaal tot het gebruik van draagbare mobiele apparatuur, waardoor onafhankelijk van de locatie kan worden samengewerkt. Men zou een tentoonstelling digitaal kunnen bezoeken. Door het invoeren van de code van een van de beursstands brengt de robot de bezoeker naar een fysieke stand waar men de producten kan bekijken en met de vertegenwoordigers kan praten, dit alles op afstand. Zo kan een fysieke beurs maximaal profiteren van een veel groter (digitaal) publiek dan de conventionele bezoeker. Telepresence robots zijn ook een uitstekende oplossing voor sociale interactie tijdens pandemische crisissen zoals COVID-19.